“Slomljeni čamci” – nevjerovatna priča o strahu od promjena!

Neočekivano sam otkrio nevjerovatnu parabolu. Ona mi je dala mogućnost da razmislim o tome koliko puta sam potopio slomljeni čamac. A svaki put moje veštine da ih popravim, bile su veoma potrebne …

​Na obali jedne velike rijeke živio je ribar sa svojom porodicom. Nekada su njegovi poslovi išli dobro, ali to vrijeme je ostalo u prošlosti. Sada je rijeka donosila sve manje ribe, čamac je bio dotrajao, a da kupi novi nije imao mogućnosti, ribar je morao skoro svaki dan da počinje sa njegovom popravkom.

​Jednog dana jedan starac je prolazio kroz to mjesto i zamolio je ribara za prenoćište. Prihavatio ga je rado, nahranio, iako je hrane jedva bilo dovoljno za sve i dao najudobnije mjesto u kući.

Sledećeg jutra, kada je namjeravao da ode, starac je pitao kako može zahvaliti vlasniku za prenoćište i hranu. Videvši da starac uopšte nije bogat, ribar se samo nasmiješio i rekao:

“Vidim da si mudar i mnogo šta si vidio. Dajte mi, savjet – kako da izađem iz siromaštva, i to će biti dovoljno.

“Dobro”, složio se starac. “Da bi izišao iz siromaštva, potopi svoj čamac!”

Rekao je i posle toga otišao, više ga nije vidio.

Ribar nije razumio savjet, samo je slegao ramenima: “Možda je starac izgubio razum? Kako mogu da potopim čamac – i sada jedva da obezbjeđujem hranu, a bez čamca ćemo umrijeti od gladi … ”

Ribar nije prihvatio savjet, živio je kao i ranije, siromašio sve više – sada je već često i bez jela išla na spavanje cijela njegova porodica.

I jednom, u naletu oluje, njegova stari oronuli čamac se razbio, sam ribar je jedva preživio.

Sjeo je i tugovao, razmišljao šta da radi – uzeo je svoje skromne stvari iz svoje oronule kuće i pošao sa porodicom, pošli su niz rijeku da traže djelove.

Rijeka ih je dovela do velikog ribarskog sela.

Koliko je čamaca tamo bilo! I velikih brodova i malih barki.

Srce ribara se nevoljno radovalo kada ih je gledao! Ali njegove barke nije bilo, a da kupi druge nije imao.

Ribar je sjeo na obalu, gledao na tuđe čamce i vrpoljio se.

Dugo je sjedeo i usred svojih tužnih misli počeo je da primećuje: ovom čamcu je potrebna popravka, i ovome ne bi bilo loše da se obnovi, a ovaj će se uskoro raspasti ako se hitno ne popravi …

I ribar je počeo da popravlja čamce, znao je već to da radi savršeno! Pošto je nekada morao da popravlja svoj, izučio je materiju detaljno, iako sam to nije primjećivao, postao je odličan majstor!

Njegov rad je ubrzo bio cijenjen i uskoro je po selu pošla slava o njemu: stvara čovjek čuda, popravlja čamce – koji bivaju bolji nego novi!

Ljudi su mu dolazili i izdaleka.
Nije prošlo puno vremena, a već je mogao da kupi novu kuću, ali ne ruševinu, već kvalitetnu, sa prekrasnim vrtom. Novac je počeo stalno da dolazi, gladi u porodici više se neko nije sjećao.

Tada se ribar sjetio tog starca sa savjetom da potopi čamac i shvatio koliko su te riječi bile mudre!

Često se dešava da se čovjek drži za staro do polednjeg, strah od promjene je viši od uobičajenih tereta i tuge.

A promjene, od čega god da počnu, uvijek donose dobro. Naročito kada je čovjek spreman da ih vidi i prihvati!

​Prevela: Beba Muratović – bebamur.com

Dnevni horoskop: 24.03.2018.

Bik

Izbegavajte odlazak na bilo kakve pregovore danas, moguće je da su neke stvari unapred nameštene protiv vas. Fatalno se zaljubljujete u jednu osobu koju srećete u svom bliskom okruženju. Problemi s disajnim putevima.